ovidiubica (November 30th, 2018), spex (November 29th, 2018)